Skip Navigation Links

Skip Navigation Links
MenüExpand Menü
Peki Nedir Hafif Köpük Beton ?

Köpük Beton (Hava katkılı hafif beton)
Hafif Beton ailesinin en onemli bir grubudur. Bünyesindeki petek şeklindeki ve kapalı hava boşluklarının sağladığı avantajlardan dolayı inşaat sektörünün her aşamasında büyük ölçeklerde kullanılmaktadır.

21. yüz yılın, inşaat malzemesi olan köpük beton Dünya'nın her yerinde, her kıtada yaklaşık 70 ülkede başarı ile uygulanmaktadır.

Hafif ve Isı yalıtımı özelliği nedeniyle deprem kuşağında bulunan ve hava kirliliğiyle mücadele edilen ülkemizde de yaygın olarak tüm inşaatlarda kullanılması önemli faydalar sağlayacaktır.

Çimento-Kum-Su ve Köpük'ün, farklı oranlarda karıştırılarak, 300 kg/m3 -1800 kg/m3 yoğunluklarında kolay, pratik ve her inşaat mahallinde üretilebilmesi, HAFİF KÖPÜK BETON' un yaygın kullanımını sağlamıştır.
FARKLI YOĞUNLUKLARA GÖRE KULLANIM YERLERİ
400-600 kg/m3 yoğunluklu 600-900 kg/m3 yoğunluklu 900-1200 kg/m3 yoğunluklu 1200-1600 kg/m3 yoğunluklu
Isı ve Ses yalıtımı (Tavan ve yer döşeme) Blok ve panel üretimi Dış ve ara duvar, blok ve panel Taşıyıcı özellikli duvar, blok ve panel
Hafiftir Isı Yalıtımı Sağlar Yangına Dayanıklıdır Ses Yalıtımı Sağlar
Normal betonun yoğunluğu 2400 kg/m3, hafif köpük betonun ki ise 300 kg/m3 - 1800 kg/m3 arasında değişmektedir. İnşaatların özellikle taşıyıcı olmayan bölümlerinde kullanımı, bina inşaat maliyetini azaltır. Hafif köpük beton ile hazırlanmış blok veya panel duvarlar, bünyelerindeki özel hava boşlukları sayesinde çok iyi ısı yalıtımı gösterirler. Bu nedenle ilave izolasyon malzemesine ihtiyaç duymazlar. 1100 kg/m3 yoğunluktaki 150 mm kalınlığındaki hafif köpük beton duvar yaklaşık 5 saatlik yangın etkisine mukavimdir. 400 kg/m3 yoğunluktaki 100 mm lik hafif köpük beton duvar da yangına mukavemet gösterir. Yapısındaki özel hava boşlukları hafif köüpk betona çok iyi bir ses absorpsiyon özelliği kazandırır.
Ara duvar ve kat taban betonu olarak yaygın kullanılmaktadır.
Ekonomiktir Rutubeti Engeller Kolay İşlenir Hızlı Uygulanır
Hafif köpük betondan üretilmiş blokların hafifliği nedeni ile kullanılan demir ve beton miktarları azalır, hem bina yapımı hem de işçilik maliyetlerinde düşüş olur. Yapısındaki özel hava boşluklarının kapalı ve birbirinden bağımsız olmaları nedeni ile su emmesi çok az olmakta ve binalar rutubetten etkilenmemektedir. Yapısı sayesinde kolaylıkla kesilir, şekil verilir, çivi çakılır.
Hafif oluşu kolay ve rahat örme imkanı verir.
Kolaylıkla döküm yapılır, taşınması ve nakliyesi kolaydır. Blok ebatları büyük olduğundan kısa zaman ve az işçilikle geniş yüzeylerin kaplanması mümkün olur.
KÖPÜK BETON ÖZELLİKLERİ
BASINÇ
Köpük miktarı, hafif köpük betonun dansitesinin (yoğunlugunun) ayarlanmasını etkilerken, Su/Çimento oranı ve çimento miktarı da basınç değerlerinin oluşumuna etkide bulunur.
Düşük yoğunluklu betonda basınç mukavemeti düşük; yüksek yoğunluklu betonda ise yüksek basınç değerleri elde edilir.
Dansite ve basınç dayanım değerleri arasındaki ilişki yandaki tabloda gösterilmektedir.
Hafif Köpük Beton'un Dansite değerinin 450 -1600 kg/m3 olması durumlarında Basınç dayanım değerleride 0.5-17 Mpa arasında değişebilir

ISI YALITIMI
Hafif Köpük Beton, Bünyesinde bulunan kapalı hava kürecikleri nedeniyle çok iyi yalıtım özelliği gösterir.

Örnek olarak, 400 kg/m3 Dansitede 50 mm kalınlıkta Hafif Köpük Beton'dan üretilmiş bir blok, 25 mm kalınlığındaki Mantar kadar yalıtım sağlayabilir.

Yalıtım özelliği dansite'ye göre değişir.

DIŞ ETKENLERE DAYANIKLILIK
Hafif Köpük Beton yapısı özelliği nedeniyle bünyesindeki boşlukların kapalı olması sayesinde su emme değeri düşüktür.

Bu nedenle RUTUBET, DON gibi dış etkenlere diğer malzemelerden (BETON-TUĞLA vs.) çok daha fazla dayanıklıdır.

SES YALITIMI
Hafif Köpük Beton çok iyi ses yalıtımı özelliğine sahiptir.

Örneğin, 800 kg/m3 dansitede ki sıva kaplanmamış Hafif Köpük Beton duvarın ses absorpsiyonu 0.35 dir.

Bu değerde akustik alçı kaplamaya eşittir.

YANGINA DAYANIKLILIK
Hafif Köpük Beton, üretiminde kullanılan malzemeler nedeniyle İNORGANİK bir malzemedir.
Bu nedenle yanmaz.

Yapılan birçok deney sonuçlarına göre 15 cm kalınlığındaki Hafif Köpük Beton duvar yaklaşık 7 saat yangından etkilenmemiştir.

KÖPÜK BETON TESTLERİNDEN
Köpük Beton Sağlamlık Testi Köpük Beton Yanma Testi
tüm testler için
hafifbetonmakina.com © 2017 Tüm hakları saklıdır.  Tasarım ve Programlama innovasyon IT & Web